TIM: Training Is Maatwerk

Trainingen moeten altijd naadloos aansluiten bij uw doelgroep en werknemers. Wij werken met verschillende oefencasussen, zodat u altijd uw cliënten herkent in de oefening. De ideale combinatie is theorie en praktijk, dit biedt TIM. Wij zijn niet alleen uw trainer, maar werken ook in de praktijk. Wij zijn uw collega!

Alle ZRM trainingen worden nu ook online aangeboden! Bij aanmelding krijg je een link om gemakkelijk deel te nemen. Wil je informatie?
Email naar info@timacademie.nl 

DE ZRM VOLWASSEN INDIVIDU (18+)

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is ontwikkeld om het functioneren van één persoon in kaart te brengen. Dit functioneren wordt uitgedrukt in een score over  op dat moment. Deze ZRM is toepasbaar op alle volwassen in Nederland, ongeacht de hulpvraag of complexiteit.

LEES MEER

DE ZRM JONGEREN
(12-18)

De Zelfredzaamheid-Matrix Jongeren (ZRM Jongeren) is in 2020 ontwikkeld om het functioneren van mensen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in kaart te brengen. De ZRM Jongeren past goed in het werkproces en de cultuur van (jeugd-)zorgsystemen voor jongeren met meervoudige problematiek.

LEES MEER

ZRM HUISHOUDENS
& KIND IN GEZIN

ZRM Huishoudens betreft een leefverband van meerdere personen. Dit kan verschillende vormen aannemen: duurzaam samenwonen, gezinnen en samengestelde huishoudens. Het ouderschapssupplement is vervangen door supplement “kind in gezin”.

LEES MEER

WERKEN MET DE ZRM IN DE PRAKTIJK

TIM is een afkorting voor Training Is Maatwerk. Daar geloven wij in. Wij bieden trainingen om de hulpverleners te faciliteren zelfverzekerd met de ZRM te werken. Trainingen in Gesprekstechnieken, ZRM als ondersteunend aan de hulpverlening en practica zijn hier voorbeelden van.

LEES MEER

NIEUWS! 


De ZRM is in 2020 verbreed met nieuwe producten. Een lang verwachte uitbreiding geschikt voor jeugdzorg en systeem gericht werken! Jongeren hebben een eigen mate van zelfredzaamheid en het geheel is groter dan een som der delen. In de ZRM Huishoudens wordt het gezin bekeken inclusief de opvoedingskwaliteit. In deze video vertellen we u er meer over! 

Uw Trainer, Rianne Cornelisse

Rianne Tim AcademieMet trots ben ik ZRM trainer van het eerste uur en heb ik sinds enkele jaren een eigen trainingsbureau om u de beste kwaliteit te bieden. Doordat ik ook werk als gedragswetenschapper en Ortopedagoog Generalist heb ik een brede expertise opgebouwd in:

  • Gezinssystemen
  • Jeugdzorg
  • (Jong)volwassenen
  • Gehandicaptenzorg / Wet Langdurige Zorg
  • Teamwerk

Naast het verduidelijken van de materie in een interactieve training met humor en praktische voorbeelden bleek er ook behoefte aan handvatten om de ZRM in gesprek te kunnen uitvragen of in te zetten in traject regie. Zodoende werd het aanbod al snel uitgebreid, zodat iedere hulpverlener zelfverzekerd met de ZRM aan de slag kan. Accreditatie aanvragen voor deze (als ook andere trainingen) bij het SKJ is dan ook een logische stap geweest.