Alle trainingen worden nu ook online aangeboden!

ARIJ

Instrument voor besluitvorming

Een cursus gericht op correct gebruik van de ARIJ

De ARIJ is bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen èn om het risico op toekomstige kindonveiligheid te schatten. De ARIJ omvat onderdelen voor:

veiligheidstaxatie (10 items): hiermee wordt de directe onveiligheid van het kind vastgesteld

risicotaxatie (23 items): hiermee wordt het risico op toekomstige kindonveiligheid ingeschat

dynamische risicotaxatie: het dynamisch risicoprofiel geeft aan in hoeverre het risico op toekomstige kindonveiligheid kan worden verlaagd met ingrijpen in de risicofactoren die de ARIJ meet. Het profiel kan ook worden gebruikt om vooruitgang te monitoren in een zorgtraject.

Download hier de ARIJ

De training ARIJ is voor alle jeugdhulpprofessionals, gedragswetenschappers en leidinggevenden die gaan werken met de ARIJ of al werken met de ARIJ, en hun kennis van het instrument willen verdiepen.

Wordt de ARIJ en de ZRM samen gebruikt in een traject, dan wordt de samenhang tussen beide instrumenten behandeld in de training.

Vormen

 • Groepstraining met gezamenlijke casuïstiek opdracht

 • Groepstraining met gezamenlijke casuïstiek én individuele toets

Leerdoelen

 • Met de ARIJ een veiligheidsinschatting maken

 • Situatie in kaart brengen

 • Methodisch inschatten

 • De belangen van kind en opvoeders behartigen door tijdig in te grijpen

 • Zorgen bespreken met samenwerkingspartners

 • Prioritering geven aan acties

 • Heeft kennis van de Meldcode

 • Weet om te gaan met vermoedens van onveiligheid

Docenten

Deze training is ontwikkelt in samenwerking met de ontwikkelaar van de ARIJ. Tim Academie is dé aanbieder van ARIJ training namens FORTHO.

Alle trainingen van TIM Academie zijn  geaccrediteerd door het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en TIM Academie staat ingeschreven bij het CRKBO. De gemiddelde tevredenheid van de deelnemers is al jaren lang een 9! Er zijn dan ook een hoop vaste klanten van TIM Academie.

Kosten

 • Groepstraining met gezamenlijke casuïstiek opdracht €750,- per groep (ruimte voor 15 deelnemers)
 • Individuele toets: €45,- per deelnemer

Voor incompany verzoeken kunt u mailen naar info@timacadmie.nl

Accreditatie

De opleiding is SKJ geaccrediteerd SKJ206981 (module ZRM in combinatie met veiligheid en risicotaxatie)

 • Groepstraining met gezamenlijke casuïstiek opdracht 3 punten
 • Groepstraining met individuele casuïstiek opdracht 5 punten

Voor incompany verzoeken kunt u mailen naar info@timacadmie.nl