RIANNE CORNELISSEZelfredzaamheid-Matrix trainingen GGD
Oprichtster en trainer bij TIM Academie

Rianne Tim AcademieRianne Cornelisse Msc (1985) werkt na een periode van vast dienstverband als zelfstandig gedragswetenschapper in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en voor verschillende gemeenten en sociale wijkteams.

Naast de taken van een gedragswetenschapper wordt zij ook vaak benaderd om te ondersteunen bij transities, deskundigheidsbevordering, coaching trajecten, methodiekontwikkeling of onderzoek.  Rondom Rianne is altijd ontwikkeling. Ontwikkeling van cliënten, maar ook binnen teams of organisaties. Door vragen te stellen of een spiegel voor te houden daagt zij hulpverleners uit om met een andere bril naar dezelfde werkelijkheid te kijken.

Vanuit deze achtergrond en passie geeft Rianne veel trainingen in de Zelfredzaamheid-Matrix en de gesprekstechnieken die nodig zijn om de ZRM uit te vragen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van de ZRM ten dienste van de hulpverlening en als instrument om processen te organiseren. Binnen de werkvelden waar zij komt als gedragswetenschapper, wordt zij vaak gevraagd om de ZRM training te geven en helpen implementeren.