Rianne Cornelisse

Oprichtster en trainer bij TIM Academie

Rianne Cornelisse Msc werkt na een periode van vast dienstverband als zelfstandig gedragswetenschapper in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en voor verschillende gemeenten en sociale wijkteams.

Naast de taken van een gedragswetenschapper wordt zij ook vaak benaderd om te ondersteunen bij transities, deskundigheidsbevordering, coaching trajecten, methodiekontwikkeling of onderzoek. Rondom Rianne is altijd ontwikkeling. Ontwikkeling van cliënten, maar ook binnen teams of organisaties. Door vragen te stellen of een spiegel voor te houden daagt zij hulpverleners uit om met een andere bril naar dezelfde werkelijkheid te kijken.

Vanuit deze achtergrond en passie geeft Rianne veel trainingen in de Zelfredzaamheid-Matrix en de gesprekstechnieken die nodig zijn om de ZRM uit te vragen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van de ZRM ten dienste van de hulpverlening en als instrument om processen te organiseren. Binnen de werkvelden waar zij komt als gedragswetenschapper, wordt zij vaak gevraagd om de ZRM training te geven en helpen implementeren.

Als ervaren orthopedagoog-generalist werk ik ook geregeld als interim gedragswetenschapper. Ik ben bekend met veel hulpverleningsvormen en kan als geregistreerd supervisor voor gedragswetenschapper jou (of jouw werknemers) helpen bij professionele ontwikkeling en reflectie.

Kristel Den Dubbelden

Trainer bij TIM Academie

Kristel den Dubbelden MSc werkt als behandelcoördinator/psycholoog in de jeugdzorg. Zij is tevens werkzaam geweest in de onderwijsbegeleiding en de geestelijke gezondheidszorg. Kristel werkt zelf actief met de instrumenten waar Tim Academie trainingen voor verzorgd (zoals de ARIJ en de ZRM). Zij is enthousiast over het werken met deze instrumenten en deelt graag haar theoretische en praktische kennis met collega’s in het werkveld. Zij vindt het met name belangrijk dat collega’s na de training enthousiast zijn geworden over de instrumenten, de meerwaarde van het werken met instrumenten hebben ervaren én voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om met de instrumenten aan de slag te gaan.