TIM: Training Is Maatwerk

Trainingen moeten altijd naadloos aansluiten bij uw doelgroep en werknemers. De ideale combinatie is theorie en praktijk, dit biedt TIM. Wij zijn niet alleen jouw trainer, maar werken ook in de praktijk. Wij zijn jouw collega!

DE ZRM

Integraal informatie verzamelen. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is ontwikkeld om het functioneren van één persoon of huishouden in kaart te brengen. Dit functioneren wordt uitgedrukt in een score over  op dat moment. Deze ZRM is toepasbaar op alle personen van 12 jaar of ouder in Nederland, ongeacht de hulpvraag of complexiteit.

DE ARIJ

De besluitvorming over interventies bij zorgwekkende opgroei- en opvoedingssituaties is complex. De ARIJ is bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen én het risico op toekomstige kindonveiligheid in te schatten. De ARIJ omvat de onderdelen veiligheidstaxatie en risicotaxatie.  Het dynamisch risicoprofiel kan ook worden gebruikt om vooruitgang te monitoren.

TRAJECTPLANNING

Het lijken tegenpolen van elkaar, trajectplanning en aansluiten bij de hulpvrager en de dagelijkse praktijk. Toch is dat vaak niet zo. Goede trajectplanning kan bijdragen aan meer diepgang, passende zorg, betere aansluiting bij de (onderliggende) vraag én creatief omgaan met positieve veranderingen en tegenslag.

VEILIGHEID

Het bevorderen van veiligheid voor (jonge) kinderen is veelzijdig. Het betreft veiligheid in relaties met anderen, zoals belangrijke opvoeders. Veiligheid voor de opvoeder van het kind én veiligheid in de relatie hulpverlener-hulpvrager. Basishouding, observeren, conflicten en rechten/plichten, hangen samen met veiligheid en verdienen aandacht.

De Trainingen van TIM Academie

Rianne Tim AcademieDe training van TIM Academie worden steevast aangepast aan het publiek. Wij hebben ruime expertise binnen het sociaal domein, dus heeft u behoefte aan een training die nog niet beschikbaar is op de website, wij denken graag met u mee!

Iedere training is interactief met humor en praktische voorbeelden. De voorbeeld casuïstiek wordt aangepast aan uw doelgroep en indien relevant wordt in de training ook behandeld hoé een instrument een plek krijgt in de werkprocessen. Om training relevant te maken voor uw medewerkers moet het maatwerk zijn. Dat is onze visie!

TIM: Training Is Maatwerk