In samenwerking hulpverlening (voortijdig of negatief) beëindigen

Afronden zonder afstoten

In module 1; Ordenen aanmeldinformatie en efficiënte intake en module 2; Doelen stellen, rapporteren en evalueren staat het werken aan gedeelde visie centraal. Veel van de hulpmiddelen die in deze modulen eigen gemaakt worden kunnen een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van de hulpverlening. Voornamelijk wanneer het beëindigen van de hulpverlening negatieve gevolgen kan hebben voor de hulpvragers staat de samenwerking gemakkelijk onder druk en is de angst voor conflicten groot. Door ook dit deel van het traject zorgvuldig te plannen is de ervaring dat conflict veelal voorkomen kan worden en er met wederzijds respect afscheid genomen wordt. Zelfs wanneer er een uithuisplaatsing zou volgen.

De deze training richt zich op het constructief afronden van hulpverlening en/of betrokkenheid bij een gezin. Door nadruk te leggen op een gedeelde visie en erkenning te geven toegewerkt naar een vloeiende overgang. Door middel van handvatten vanuit conflicthantering, mediaton en emotieregulatie wordt onderbouwd hoe zelfs een uithuisplaatsing (meestal) kan verlopen zonder inzet van politie of dwang middelen. Ook hier hangt alles samen met Trajectplanning, waarin het voorkomen van verassingen centraal staat.

 • Financiën
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentale ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Trainingstraject

Voorbereiding

Deelnemers worden verzocht zich voor te bereiden door middel van het lezen van toegezonden literatuur.

Toets

Er wordt geen toets afgenomen. Er wordt centraal geoefend en de opdrachten worden gezamenlijk besproken.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1
 • Leerdoel 2

 • Leerdoel 3
 • Leerdoel 4

Onderdelen

 • Rechten van de mens
 • Dwang-drang-keuze
 • Grenzen van de hulpverlening
 • Fasering van beëindiging
 • Integrale visie
 • Planbare zorg
 • Sociaal netwerk

Duur

3 uur uur, exclusief voorbereiding

Kosten

Incompany (tot 15 personen) € 800,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Accreditatie

3,75 SKJ punten

Kwaliteit

 • Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!
 • De ingezette trainer is opgeleid door de ontwikkelaars.
 • Er kunnen per training voor de SKJ geregistreerde professional accreditatie punten toegekend worden.
 • TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Inschrijven

Meer informatie of direct inschrijven? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Recensies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.