Doelen stellen, rapporteren en evalueren

Cliëntgerichte schriftelijke verslaglegging

De meeste medewerkers die werkzaam zijn binnen de hulpverlening hebben voor dit vak gekozen om met mensen te werken en actief bezig te zijn. Het schrijven van plannen, verantwoordingen en evaluaties staat vaak onderaan de prioriteitenlijst. Het gevolg is dat de achterstanden oplopen en de drempel om te beginnen steeds hoger wordt! Wanneer er echter effectief om wordt gegaan met trajectplanning en rapportage biedt het een hulpverlener juist handvatten voor dynamisch en vraaggericht werken. Met praktische tips en ondersteuning kan deze training helpen de drempel te verlagen en tot effectieve verslaglegging te komen.

De training wordt gestart met het kennen van de eigen (on)mogelijkheden in het eigen hulpverleningsproduct. Hoeveel tijd en inzet mag je binnen dit hulpverleningsproduct bieden, en sluiten de doelen die gesteld worden daar ook bij aan? Vervolgens ligt de aandacht op de manier van formuleren, het stellen van doelen, en tot slot het evalueren en bijstellen van het hulpverleningstraject.

 • Financiën
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentale ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Trainingstraject

Voorbereiding

Deelnemers worden verzocht zich voor te bereiden door middel van het lezen van toegezonden literatuur.

Toets

Er wordt geen toets afgenomen. Er wordt centraal geoefend en de opdrachten worden gezamenlijk besproken.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1
 • Leerdoel 2

 • Leerdoel 3
 • Leerdoel 4

Onderdelen

 • Client gericht schrijven
 • Doelen van de hulpvrager, niet de hulpaanbieder
 • Methodische Cyclus van je eigen hulpverleningssoort
 • SMART doelen stellen
 • De voortgang is navolgbaar
 • Doelen bijstellen of verlengen

Duur

3 uur uur, exclusief voorbereiding

Kosten

Incompany (tot 15 personen) € 800,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Accreditatie

3,75 SKJ punten

Kwaliteit

 • Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!
 • De ingezette trainer is opgeleid door de ontwikkelaars.
 • Er kunnen per training voor de SKJ geregistreerde professional accreditatie punten toegekend worden.
 • TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Inschrijven

Meer informatie of direct inschrijven? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Recensies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.