ZRM & ARIJ Combineren

Ondertitel

Naast het gebruik van de ZRM wordt er vaak verwacht dat er een risico- en veiligheidstaxatie gemaakt wordt rondom kind veiligheid. Deze taxatie is een stap in bijvoorbeeld de Meldcode. In het kader minimale dossiervoering, en efficiënte gespreksvoering worden beide instrumenten met elkaar in verband gebracht. Aan het einde van de training zijn deelnemers toegerust te werken met de ARIJ als taxatie instrument, waarbij zij de (voor)kennis vanuit de ZRM optimaal benutten.

 • Financiën
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentale ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Trainingstraject

Voorbereiding

Voorbereiding

Toets

 • Toetselement 1
 • Toetselement 2

Leerdoelen

 • Leerdoel 1
 • Leerdoel 2

 • Leerdoel 3
 • Leerdoel 4

Onderdelen

De ZRM (Jongeren) richt zich op de zelfredzaamheid van een individu en/of een huishouden. De ARIJ is een actuarieel instrument dat is ontwikkeld vanuit de behoefte in de praktijk aan een hulpmiddel om tot een eindoordeel te komen over de (on)veiligheid van de opvoedsituatie. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid en de predictieve validiteit van de ARIJ significant zijn (Van der Put e.a., 2015).

 • De psychometrische kenmerken van de ARIJ
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden van de ARIJ
 • Hoe de ARIJ eruit ziet, waar je op moet letten
 • De overlap tussen de vragen in de ARIJ en de domeinen van de ZRM
 • Welke (extra) informatie is er nodig om de ARIJ te scoren
 • De momenten waarop de ARIJ ingevuld moet worden in het hulpverveleningsproces (maatwerk per instelling)
 • Bij welke score/uitslag er opgeschaald wordt binnen en buiten de organisatie (verbinding met de meldcode)
 • Hoe en wanneer de uitkomst besproken wordt met de betrokkenen (maatwerk per instelling)
 • Oefeningen met casuïstiek
 • Afrondende toets. Individuele opdracht persoonlijke feedback.

Duur

 • x uur

Kosten

Incompany training in groepen tot 15 deelnemers op aanvraag

Offerte op aanvraag.

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief reiskosten

Accreditatie

SKJ Accreditatie

Nummer SKJ206981
Onderdeel van de training Zelfredzaamheid-Matrix voor hulpverleners

Kwaliteit

 • Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!
 • De ingezette trainer is opgeleid door de ontwikkelaars.
 • Er kunnen per training voor de SKJ geregistreerde professional accreditatie punten toegekend worden.
 • TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Inschrijven

Meer informatie of direct inschrijven? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Recensies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.