Beroepskennis betreffende scheidingsproblematiek

De hulpverlener heeft betreffende echtscheidingen kennis van de wetgeving, richtlijnen en mogelijkheden als casusregisseur. Daarbinnen kan zij interveniëren ten behoeve van gezamenlijk ouderschap en de ontwikkeling van het kind.

Inhoud van de training

De training start met ouderschap in juridische zin (gezag, erkenning, biologisch), als ook de wetten die betrekking hebben op scheiding. Er wordt stilgestaan bij het ouderschapsplan en de rechtspraak rondom problematische scheidingen.

De richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen wordt behandeld met daarin oog voor de verschillende rollen van de hulpverlener (casusregisseur, gezinsbegeleider, kindbegeleiding en andere vormen.).

Door zorgvuldig stil te staan bij de intake/aanmeldfase kan er doelgericht gewerkt kan worden aan realistische verwachtingen, of doorverwezen naar beschikbare en kwalitatieve alternatieven.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Hulpvraag bepaling
  • Fase van scheiding, scheidingsmelding, fase van verwerking, ernst van de escalatie
  • Erkende interventies
  • Vormen van (juridisch) ouderschap
  • Ouderschapsplan
  • Toestemming voor hulp
  • Samenwerking in de keten

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht literatuur te lezen en zich voorbereiden op de training.

Deze module is onderdeel van de training Hulpverlening, scheiding en ouderschap

Kosten

Module 1 Beroepskennis betreffende scheidingsproblematiek

  • Incompany (tot 15 personen)                      € 1000,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur

  • 3,5 uur, exclusief voorbereiding
  • De training wordt zowel online als fysiek verzorgd

Accreditatie jeugd en gezinsprofessionals

5,25 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl