Sensitief werken bij trauma en problematische/chronische stress

De verplichte SKJ training over beroepscode en tuchtrecht

In deze training maak je kennis met de professionele standaarden. Dat klinkt veelomvattend en dat is het ook. Het betreft de beroepscode (ethische standaard) en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (vakinhoudelijk). Doordat je SKJ geregistreerd bent onderwerp je je aan het tuchtrecht, waar mensen terecht kunnen als ze het niet eens zijn met jouw handelen. Ook daar staan we bij stil.

Het belangrijkste doel van de training is dat jij als professional weet wat je moet, mag en kan. En dat jij jouw afwegingen kunt verantwoorden. Jij weet namelijk als geen ander dat goed hulpverlenerschap ook maatwerk vraagt en niet iedere keuze laat zich vangen op papier. Je maakt soms lastige keuzes, waarin de ideale oplossing niet altijd bestaat. In deze training staan we stil bij de professionele ruimte die je hebt om moeilijke keuzes zo goed mogelijk te maken in het belang van jouw cliënten!

Voor de eerste SKJ herregistratie is het volgen van beide modules voor jeugd en gezinsprofessionals verplicht. 

 • Financiën
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentale ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Inhoud van de training

 1. Sensitief werken bij trauma en problematische/chronische stress

 • Jij en jouw vak
 • Morele oordeelsvorming
 • Professionalisering in de jeugdzorg
 • Professionele standaard & autonomie
 • Beroepscode & richtlijnen
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Ervaring van een collega in het tuchtrecht

Trainingstraject

Voorbereiding

Er worden voorbereidende opdrachten gestuurd, afgestemd op het beleid van de eigen organisatie.

Toets

 • 100% aanwezigheid
 • Voorbereidende opdracht dag 1
 • Voorbereidende opdracht dag 2
 • Eind opdracht uiterlijk 4 weken na beide trainingsdagen: Beschrijf een moreel dilemma aan de hand van je eigen moreprudentie of aan de hand van de voorbeeldcasus.

Leerdoelen

 • Informatie, advies & zorgen begrijpelijk overbrengen
 • Situatie in kaart brengen
 • Het dilemma van grenzen stellen versus verantwoordelijkheid geven hanteren
 • De belangen van kind en opvoeders behartigen door tijdig in te grijpen
 • Met de ARIJ een veiligheidsinschatting maken
 • Zorgen bespreken met opvoeders

 • Prioritering geven aan acties
 • Een methodische cyclus volgen en onderbouwen
 • Heeft kennis van de relevantie richtlijnen
 • Jeugdhulp en Jeugdbescherming
 • Weet om te gaan met (eigen) emoties bij vermoedens van onveiligheid
 • Kent eigen verantwoordelijkheden en die van collega’s

Modules

 • Gesprekstechnieken & basishouding
 • Meldcode & rechtsposities
 • Conflict & Mediation
 • Hechting & veiligheid bevorderen

Inschrijven

Meer informatie of direct inschrijven? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Recensies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.