Scheiding en de kinderen

De hulpverlener heeft betreffende echtscheidingen kennis van de wetgeving, richtlijnen en mogelijkheden als casusregisseur.

Daarbinnen kan zij interveniëren ten behoeve van gezamenlijk ouderschap en de ontwikkeling van het kind.

Inhoud van de training

Deze module richt zich op het kind waarvan de ouders scheiden of gescheiden zijn. Er wordt informatie gegeven over mogelijke problemen bij kinderen van gescheiden ouders. Hierbij is aandacht voor de verschillende leeftijdsfasen en hoe de ontwikkeling van een kind onderdeel kan worden van een conflict.

In deze module besteden we eveneens aandacht aan loyaliteit van kinderen en het mogelijk doorbroken zijn van deze loyaliteit (al dan niet leidend tot het afwijzen van een ouder). Tot slot wordt er geoefend met gesprekstechnieken om met kinderen in gesprek te gaan over hun wensen, zorgen en ideeën voor oplossingen.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Mogelijke van scheidingsproblematiek
  • Loyaliteit; ontstaan, behouden, verbreken
  • Gesprek wel of niet voeren met kinderen?
  • Gespreksvaardigheden op leeftijdsniveau

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht literatuur te lezen en zich voorbereiden op de training.

Deze module is onderdeel van de training Hulpverlening, scheiding en ouderschap

Kosten

Module 1 Beroepskennis betreffende scheidingsproblematiek

  • Incompany (tot 15 personen)                      € 1000,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur

  • 3,5 uur, exclusief voorbereiding
  • De training wordt zowel online als fysiek verzorgd

Accreditatie jeugd en gezinsprofessionals

5,25 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl