Professionele standaard
De verplichte SKJ training over beroepscode en tuchtrecht 

Inhoud van de training

In deze training maak je kennis met de professionele standaarden. Dat klinkt veelomvattend en dat is het ook. Het betreft de beroepscode (ethische standaard) en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (vakinhoudelijk). Doordat je SKJ geregistreerd bent onderwerp je je aan het tuchtrecht, waar mensen terecht kunnen als ze het niet eens zijn met jouw handelen. Ook daar staan we bij stil.

Het belangrijkste doel van de training is dat jij als professional weet wat je moet, mag en kan. En dat jij jouw afwegingen kunt verantwoorden. Jij weet namelijk als geen ander dat goed hulpverlenerschap ook maatwerk vraagt en niet iedere keuze laat zich vangen op papier. Je maakt soms lastige keuzes, waarin de ideale oplossing niet altijd bestaat. In deze training staan we stil bij de professionele ruimte die je hebt om moeilijke keuzes zo goed mogelijk te maken in het belang van jouw cliënten!

Voor de eerste SKJ herregistratie is het volgen van beide modules voor jeugd en gezinsprofessionals verplicht. 

Programma dag 1

 • Jij en jouw vak                                                                                      
 • Morele oordeelsvorming
 • Professionalisering in de jeugdzorg
 • Professionele standaard & autonomie
 • .Beroepscode & richtlijnen
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Ervaring van een collega in het tuchtrecht

Programma dag 2

 • Morele oordeelsvorming
 • Methoden te gebruiken bij een dilemma
 • Voorwaarden voor collegiale consultatie
 • Kernwaarden verenigen en ontwarren
 • Oefenen met moresprudentie
 • Bespreken eindopdracht, toetseisen

Voorbereiding

Er worden voorbereidende opdrachten gestuurd, afgestemd op het beleid van de eigen organisatie.

Toets

 1. 100% aanwezigheid
 2. Voorbereidende opdracht dag 1
 3. Voorbereidende opdracht dag 2
 4. Eind opdracht uiterlijk 4 weken na beide trainingsdagen:

Beschrijf een moreel dilemma aan de hand van je eigen moresprudentie of aan de hand van de voorbeeldcasus.

Duur & Accreditatie

Tijdsinvestering 

 •  2 dagdelen, exclusief voorbereiding
 •  1 uur toets

Accreditatie

10,4 SKJ punten

Kosten

Professionele Standaard

 • Incompany, prijs per persoon voor beide trainingsdagen € 310-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Kwaliteit & Inschrijven

Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!

TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl