ARIJ als onderdeel van het juridisch kader
Meldcode, ARIJ en Rechtsposities 

Inhoud van de training

In deze training wordt aan de hand van een casus de ARIJ geïllustreerd en vervolgens geplaatst in de (vernieuwde) meldcode en het afwegingskader. Tevens wordt er aandacht besteed aan de positie van de gezinsvoogd in een hulpverleningstraject, de maatregelen die een rechter op kan leggen en de rechtspositie van de ouder ten aanzien van een maatregel. Centraal staat hierbij de zelfregie van de opvoeders en samenwerken met professionals in het werkveld. De training wordt afgesloten met een toets waarin de kennis wordt toegepast op een casus. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers de ARIJ gebruiken en plaatsen in hun hulpverleningstrajecten, hebben zij kennis van de Meldcode en zijn zij op de hoogte van de mogelijkheden tot ingrijpen in het gezinsleven als gevolg van kind onveiligheid.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Uitleg concept Actuarieel Risico taxatie instrument
  • Oefening met de ARIJ Risk
  • Oefening met de ARIJ Veiligheidstaxatie
  • Plaatsing van de ARIJ in de meldcode
  • Rechtelijke maatregelen
  • Positie van de gezinsvoogd

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht de ARIJ te downloaden (Download de ARIJ) en zich voorbereiden op de training.

Toets

Na de training wordt er een casus toegezonden waarin de deelnemer oefent met het invullen van de ARIJ Veiligheidstaxatie en Risicotaxatie en de stappen die zij nemen als gevolg van deze taxaties.

Kwaliteit

Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!

De ingezette trainer is opgeleid door de ontwikkelaars.

Er kunnen per training voor de SKJ geregistreerde professional accreditatie punten toegekend worden.

TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Kosten

ARIJ als onderdeel van het juridisch kader

  • Incompany (tot 15 personen)                             € 1500,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur & Accreditatie

Tijdsinvestering 

  •  5 uur, exclusief voorbereiding
  •  1 uur toets

Accreditatie

8,5 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl