Overige DienstenZelfredzaamheid-Matrix trainingen Rianne

In Company ZRM metingen

Naast training en advies is het ook mogelijk om de ZRM metingen binnen uw organisatie door TIM Academie af te laten nemen. In dit geval hoeft u uw medewerkers niet te trainen en/of verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van de metingen en weet u zeker dat de metingen betrouwbaar beoordeeld worden. Vooral voor kleinere organisaties met een meer consistente doelgroep kan het een uitkomst zijn om de ZRM metingen door TIM uit te laten voeren.

Advies voor implementatie

Wij gaan graag in gesprek met beleidsmakers en bestuurders over de krachten van de ZRM. Wie kunt u meten? Welke resultaten zijn zichtbaar? Wat zeggen de cijfers eigenlijk? Voor welke doelgroepen kan ik de ZRM gebruiken? Hoe kan de ZRM gebruikt worden ten behoeve van indicaties? In al deze vragen kunnen wij met u meedenken. Door de ZRM juist te gebruiken vergroot u het draagvlak voor de ZRM en blijft de kwaliteit van hulpverlening voorop staan.

ZRM als leidraad voor cliënt besprekingen

Hoe draagt een ZRM bij aan diepgang tijdens de cliëntbespreking binnen een team? Samen onderzoeken we hoe de bespreking van de ZRM gaat leven binnen bij de teams en handvatten gaat bieden voor integraal werken. Een bijvangst van het bespreken van de ZRM in teamverband, is dat er intercollegiaal getoetst wordt op de boordeling en er adviezen gegeven worden wanneer een domein niet uitgevraagd wordt.

ZRM in uw rapportagesysteem

Tim Academie en Onovon Gedragswetenschap zijn met elkaar verbonden. Binnen uw methodiek beschrijving of registratiesysteem kan de ZRM worden ingericht zodat deze cliënt vriendelijk is en bijdraagt aan minimalisatie van de administratieve last van de hulpverleners. Heeft u vragen over methodiekontwikkeling, interim gedragswetenschapper of een andere training, hopen wij u bij Onovon te mogen begroeten.