ZRM Implementatiedag

De ZRM volwassen individu is gelijk aan de ZRM die in 2017 is uitgegeven. Deze zelfredzaamheid-matrix geeft mogelijkheid tot het in kaart brengen van het functioneren van een volwassene op de belangrijke domeinen van het leven. Ieder domein krijgt zijn eigen score in de reikwijdte van 1 (acuut probleem) tot 5 (volledig zelfredzaam).

De domeinen van de ZRM (2017) zijn:

Inhoud van de training

De hulpverleners hebben het druk genoeg. Eén dag training over de ZRM moet daarom zo veel mogelijk op leveren voor uw team. Stel uit bovenstaande training uw eigen maatwerk training samen. Kies welke Matrixen nuttig zijn voor uw organisatie, waar vragen liggen rondom implementatie en of er behoefte is aan gesprekstechnieken.

U kunt de dag bijvoorbeeld invullen met

  • Een practicum waarbij de deelnemers eigen casussen direct beoordelen met ondersteuning van de trainer en elkaar
  • Onderzoeksmogelijkheden op basis van de ZRM
  • Ontwerpen van een intake procedure of behandelplan
  • Management besluiten onderbouwen met ZRM metingen
  • Doelgroepbeschrijvingen opstellen
  • Gebruik van de ZRM bij multidisciplinair overleg.
  • De ZRM implementeren in rapportage en/of sociale kaart. De ZRM organisatie breed invoeren
  • Medewerkers enthousiasmeren in het proces van implementatie
  • Verantwoording naar de Gemeente met behulp van de ZRM.

Kosten

Incompany groep tot 15 personen € 1690,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief reiskosten

Accreditatie

SKJ Accreditatie 10,5 punten

Nummer 214536
Formeel leren
Blended learning