Zinvol rapporteren en evalueren
Cliëntgerichte schriftelijke verslaglegging 

Inhoud van de training

De meeste medewerkers die werkzaam zijn binnen de hulpverlening hebben voor dit vak gekozen om met mensen te werken en actief bezig te zijn. Het schrijven van plannen, verantwoordingen en evaluaties staat vaak onderaan de prioriteitenlijst. Het gevolg is dat de achterstanden oplopen en de drempel om te beginnen steeds hoger wordt! Wanneer er echter effectief om wordt gegaan met trajectplanning en rapportage biedt het een hulpverlener juist handvatten voor dynamisch en vraaggericht werken. Met praktische tips en ondersteuning kan deze training helpen de drempel te verlagen en tot effectieve verslaglegging te komen.

De training wordt gestart met het kennen van de eigen (on)mogelijkheden in het eigen hulpverleningsproduct. Hoeveel tijd en inzet mag je binnen dit hulpverleningsproduct bieden, en sluiten de doelen die gesteld worden daar ook bij aan? Vervolgens ligt de aandacht op de manier van formuleren, het stellen van doelen, en tot slot het evalueren en bijstellen van het hulpverleningstraject.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Client gericht schrijven
  • Doelen van de hulpvrager, niet de hulpaanbieder
  • Methodische Cyclus van je eigen hulpverleningssoort
  • SMART doelen stellen
  • De voortgang is navolgbaar
  • Doelen bijstellen of verlengen

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht zich voor te bereiden door middel van het lezen van toegezonden literatuur.

Toets

Er wordt geen toets afgenomen. Er wordt centraal geoefend en de opdrachten worden gezamenlijk besproken.

Kosten

Doelen stellen, rapporteren en evalueren

  • Incompany (tot 15 personen)                             € 800,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur & Accreditatie

Tijdsinvestering 

  •   3 uur uur, exclusief voorbereiding

Accreditatie

3,75 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl