In samenwerking hulpverlening beëindigen
Afronden zonder afstoten

Inhoud van de training

In module 1; Ordenen van de aanmeld-informatie en het voeren van een efficiënte intake  en module 2; Doelen stellen, rapporteren en evalueren  staat het werken aan gedeelde visie centraal. Veel van de hulpmiddelen die in deze modulen eigen gemaakt worden kunnen een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van de hulpverlening. Voornamelijk wanneer het beëindigen van de hulpverlening negatieve gevolgen kan hebben voor de hulpvragers staat de samenwerking gemakkelijk onder druk en is de angst voor conflicten groot. Door ook dit deel van het traject zorgvuldig te plannen is de ervaring dat conflict veelal voorkomen kan worden en er met wederzijds respect afscheid genomen wordt. Zelfs wanneer er een uithuisplaatsing zou volgen.

De deze training richt zich op het constructief afronden van hulpverlening en/of betrokkenheid bij een gezin. Door nadruk te leggen op een gedeelde visie en erkenning te geven toegewerkt naar een vloeiende overgang. Door middel van handvatten vanuit conflicthantering, mediaton en emotieregulatie wordt onderbouwd hoe zelfs een uithuisplaatsing (meestal) kan verlopen zonder inzet van politie of dwang middelen. Ook hier hangt alles samen met Trajectplanning, waarin het voorkomen van verassingen centraal staat.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Rechten van de mens
  • Dwang-drang-keuze
  • Grenzen van de hulpverlening
  • Fasering van beëindiging
  • Integrale visie
  • Planbare zorg
  • Sociaal netwerk

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht zich voor te bereiden door middel van het lezen van toegezonden literatuur.

Toets

Er wordt geen toets afgenomen. Er wordt centraal geoefend en de opdrachten worden gezamenlijk besproken.

Kosten

In samenwerking hulpverlening beëindigen

  • Incompany (tot 15 personen)                             € 800,-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur & Accreditatie

Tijdsinvestering 

  •   3 uur uur, exclusief voorbereiding

Accreditatie

3,75 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl