ARIJ PRO Training
De ARIJ implementeren in het hulpverleningsproces

Inhoud van de training

De ARIJ Pro training richt zich op het beheersen van de ARIJ, het gebruik van de ARIJ in het hulpverleningsproces én de gesprekstechnieken om kind onveiligheid uit te vragen en bespreekbaar te maken. Tevens is er tijdens deze training de mogelijkheid voor deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen. Tussen de twee bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om te oefenen met de ARIJ aan de hand van een casus. Deze casus wordt centraal besproken op de tweede bijeenkomst. De Pro training wordt afgerond met een reflectieopdracht die weergeeft wat de deelnemer geleerd heeft.  Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers de ARIJ plaatsen in hun hulpverleningstrajecten, hebben zij zicht op hun bekwaamheid in het gebruik van de ARIJ en hebben zich gesprekstechnieken eigen gemaakt voor het bespreken van veiligheid in het gezin.

Onderdelen van het programma zijn:

  • Uitleg concept Actuarieel Risico taxatie instrument
  • Oefening met de ARIJ Risk
  • Oefening met de ARIJ Veiligheidstaxatie
  • Plaatsing van de ARIJ in het hulpverleningsproces
  • Gesprekstechnieken om kindonveiligheid uit te vragen
  • Gesprekstechnieken om kindonveiligheid te bespreken

Voorbereiding op de training

Deelnemers worden verzocht de ARIJ te downloaden (Download de ARIJ) en deze door te nemen om zich voorbereiden op de training. Voor de tweede bijeenkomst is de ARIJ geoefend op een trainingscasus.

Toets

Na de training wordt een reflectieverslag geschreven.

Kwaliteit

Onze klanttevredenheid is een 9 gemiddeld!

De ingezette trainer is opgeleid door de ontwikkelaars.

Er kunnen per training voor de SKJ geregistreerde professional accreditatie punten toegekend worden.

TIM Academie is CRKBO geregistreerd opleider.

Kosten

ARIJ PRO training

  • Incompany (tot 15 personen)                             € 1900,-
  • Individuele deelname bij open inschrijving    €320-

Vrijgesteld van b.t.w. en exclusief eventuele reiskosten

Duur & Accreditatie

Tijdsinvestering

  • 2 x 3 uur uur, exclusief voorbereiding
  • 1 uur oefening tussen bijeenkomsten in

Accreditatie jeugd en gezinsprofessionals

9,6 SKJ punten

Inschrijven

Inschrijven kan door een mail te sturen naar administratie@timacademie.nl