Alle trainingen worden nu ook online aangeboden!

Hulpverlening, scheiding en ouderschap

Een cursus gericht op hulpverlening bij scheidingsproblematiek

Niet alle ouders blijven bij elkaar, veel kinderen groeien op met gescheiden ouders. Soms zorgt de scheiding voor problemen in de opvoeding of de ontwikkeling van het kind. Soms heeft een kind problemen en heeft het óók gescheiden ouders. Hoe kan een casusregisseur of jeugdhulpverlener ouders en kinderen ondersteunen? De training richt zich op wetgeving, richtlijnen, gespreksvoering met ouders en gespreksvoering met kinderen.

De training “scheiding, ouderschap en hulpverlening” richt zich op hbo jeugd- en gezinsprofessionals die zich verder willen ontwikkelen in het ondersteunen van gescheiden gezinssystemen. De bestaat uit 3 dagendelen en is opgebouwd uit drie los te volgen modules.

Modules

 • Beroepskennis betreffende scheidingsproblematiek

 • Interventies richting gezamenlijk ouderschap

 • Scheiding en de kinderen

Alle modules zijn ook los te volgen, zodat jouw tijd als hulpverlener alleen besteedt wordt aan wat voor jou nuttig is! 

Leerdoelen

 • Kennis van de juridische en ethische aspecten bij scheiding

 • Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen kennen

 • Weten hoe de richtlijn van toepassing is binnen het eigen product

 • Realistische doelstellingen formuleren voor hulpverlening in systemen waar scheiding een rol speelt

 • Bewust zijn van de cirkel van invloed

 • Bekendheid met beschikbare interventies voor scheidingsproblematiek en de kwaliteit van deze interventies

 • Randvoorwaarden creëren voor gesprekken over gezamenlijk ouderschap

 • Weten welke motivatie technieken er zijn om te komen tot gezamenlijk ouderschap (communicatie, vertrouwen, belangen)

 • De gevolgen voor kinderen kennen van problematische scheiding

 • Protectieve en risicofactoren herkennen voor problematische ontwikkeling van kinderen, samenhangend met scheiding

 • Is bekend met loyaliteit van kinderen

 • Heeft gesprekstechnieken om met kinderen over scheiding te praten

Kosten

 • 1 module €200,-
 • 2 modules € 300
 • 3 modules €400
 • 4 modules €500,-

Voor incompany verzoeken kunt u mailen naar info@timacadmie.nl

Accreditatie

De opleiding is SKJ geaccrediteerd (SKJ212089)

 • 1 module 5,25 punt
 • alle modules 15,75 punten

Voor incompany verzoeken kunt u mailen naar info@timacadmie.nl