Meldcode & rechtsposities

De (vernieuwde) meldcode wordt besproken inclusief de ARIJ als screeningsinstrument en het afwegingskader. Tevens wordt er aandacht besteed aan de positie van de gezinsvoogd in een hulpverleningstraject, de maatregelen die een rechter op kan leggen en de rechtspositie van de ouder met een maatregel. Centraal staat hierbij de zelfregie van de opvoeders en samenwerken met professionals uit het werkveld.

De training richt zich op hbo jeugd- en gezinsprofessionals die zich verder willen ontwikkelen in het bevorderen van veiligheid voor jonge kinderen. Veiligheid in relaties met belangrijke opvoeders en veiligheid voor de opvoeder van het kind. Binnen de hulpverlening wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van gezonde hechtingsrelaties. Veel hulpverleningsvormen richten zich hierop. Soms is de hulpverlening tot stand gekomen doordat er veel stress is bij de opvoeder. Deze module richt zich op de situatie dat de zorg voor het kind onvoldoende is en hoe de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en rechtelijke macht hier proberen invloed op uit te oefenen.

De module is onderdeel van de grotere cursus “Goede basis voor hechting en toewerken naar veiligheid”.

Tijdsinvestering 

  • 3,5 uur live training
  • 2 uur voorbereidingstijd en toets

SKJ Accreditatie

5,5 punt of 22 voor alle modules

De modules zijn ook geheel online te volgen! 

Kosten

Individuele inschrijving
€200,- voor 1 module,
€100,- voor iedere aanvullende.

Incompany verzoek? Mail naar info@timacademie.nl