DE ZELFREDZAAMHEID-MATRIXZelfredzaamheid-Matrix trainingen Tim Academie
TIM Academie is gespecialiseerd in ZRM

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is hét instrument waarmee het functioneren van individuen vanaf 12 jaar overzichtelijk in kaart kan worden gebracht. Overzicht is essentieel bij het uitzetten van een hulpverleningstraject. Soms heeft het gebruik van de ZRM ook het doel om de voortgang in kaart te brengen of afstemming met collega’s te bevorderen. 

ZRM voor iedereen

ZRM Huishoudens, Volwassenen & Jongeren

ZRM Producten
De Zelfredzaamheid-Matrix bestaat al sinds 2010. De ZRM is in 2020 uitgebreid en heeft nu de producten

Hierover leest u meer op de specifieke pagina’s.

Verlichting of verplichting?
De ZRM wordt om verschillende redenen door heel Nederland gebruikt. Waarom?

  • De ZRM ondersteunt bij een gestructureerd hulpverleningsaanbod. Effectief voor cliënt en hulpverlening!
  • De ZRM helpt om intergraal te kijken.
  • Brengt de doelgroep of (cliënt)populatie in kaart.
  • Maakt dat professionals één taal spreken.
  • Maakt dat “de werkvloer” en “management/opdrachtgevers” gemakkelijker op elkaar kunnen afstemmen.

Voor wie?
De ZRM wordt gebruikt binnen verschillende onderdelen van de zorgketen:

  • Opstarten van de zorg door hulpverleners.
  • Indicatiestelling door gemeenten of zorginkopers.
  • Volgen van hulpverleningstrajecten door zorgcoördinatoren.
  • Antropologische informatie voor gemeenten en/of hulpverleningsorganisaties.

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is de mate waarin een cliënt in staat is om (zelf) in zijn of haar basale levensbehoeften te voorzien. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn twee verschillende begrippen. Zelfstandig is een ieder die het redt zonder steun of hulp van anderen. Zelfredzaam is een ieder die het zelf redt, al dan niet door hulp te organiseren of te ontvangen.

Documentatie
Voor de documenten zoals de handboeken en het instrument verwijzen wij naar www.zelfredzaamheidmatrix.nl. Wanneer u daar akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden kunt u het instrument kosteloos downloaden.