Gesprekstechnieken & basishouding

Na de training zijn de deelnemers in staat om te werken aan randvoorwaarden om gezonde gehechtheidsrelaties te bevorderen. Ze krijgen inzicht in de basishouding en gesprekstechnieken om kennis te kunnen overdragen over opvoedingsvaardigheden. Dit betekent een goede samenwerking creëren en een prettige manier van informatie overdracht/feedback.

De training richt zich op hbo jeugd- en gezinsprofessionals die zich verder willen ontwikkelen in het bevorderen van veiligheid voor jonge kinderen. Veiligheid in relaties met belangrijke opvoeders en veiligheid voor de opvoeder van het kind. Binnen de hulpverlening wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van gezonde hechtingsrelaties. Veel hulpverleningsvormen richten zich hierop. Soms is de hulpverlening tot stand gekomen doordat er veel stress is bij de opvoeder. Deze module richt zich op het creëren van een samenwerking om gesprek over hechting mogelijk te maken in zowel gedwongen als vrijwillig kader.

De module is onderdeel van de grotere cursus “Goede basis voor hechting en toewerken naar veiligheid”.

Tijdsinvestering 

  • 3,5 uur live training
  • 2 uur voorbereidingstijd en toets

SKJ Accreditatie

5,5 punt of 22 voor alle modules

De modules zijn ook geheel online te volgen! 

Kosten

Individuele inschrijving
€200,- voor 1 module,
€100,- voor iedere aanvullende.

Incompany verzoek? Mail naar info@timacademie.nl